Vizualizace XML schémat

Bakalářská práce

Václav Slavětínský <xslav14@vse.cz>

Poslední verze aplikace je z 30. 4. 2008. Příklady výstupu si můžete prohlédnout na obrázcích ipo.svg, faktura.svg, skupina.svg, mix.svg. Text práce je k dispozici ve formátu DocBook (XML) a PDF. Zdroje potřebné pro vygenerování PDF souboru jsou v archivu thesis-20080430-1405.zip

Kompletní aplikace XsdVi

Stáhněte si xsdvi-20080430-1405.zip – tento archiv obsahuje:

Zdrojové kódy a příslušenství pro sestavení XsdVi

Stáhněte si xsdvi-src-20080430-1405.zip – tento archiv obsahuje:

Uživatelské rozhraní

java -jar xsdvi.jar <input1.xsd> [<input2.xsd> [<input3.xsd> ...]] [style]
 STYLE:
  -embodyStyle        css style will be embodied in each svg file, this is default
  -generateStyle <style.css> new css file with specified name will be generated and used by svgs
  -useStyle   <style.css> external css file at specified url will be used by svgs